Project Description

Neptun – sterownik nawadniania

NEPTUN nagrodzony „Zielonym Laurem” dla najlepszego produktu do ogrodów i terenów zieleni podczas    wystawy – ZIELEŃ TO ŻYCIE 2012″

Sterownik w 100% sterowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.sterownik24.pl. Wystarczy zalogować się, aby mieć dostęp do  wszystkich funkcji. Dodatkowo wgrany podkład graficzny z planem działki ułatwia orientację i sterowanie. Możemy ręcznie sterować sekcjami, załączając elektrozawory na określony czas lub wgrać programy automatyczne. Ponadto mamy wgląd na wiele funkcji i parametrów opisanych poniżej.

Nie musisz już samodzielnie zmieniać co tydzień ustawień  tradycyjnego sterownika, ani nie musisz posiadać drogich i kłopotliwych w instalacji i utrzymaniu stacji pogodowych. Sterownik korzysta z lokalnych stacji meteorologicznych, w celu określenia parowania z komórek roślinnych i gruntu na podstawie temperatury, wilgotności, nasłonecznienia, położenia geograficznego i siły wiatru. Przy ustawieniu sterownika w trybie automatycznego doboru dawek opadowych, nawadnianie jest wykonywane tylko wtedy, kiedy rzeczywiście zachodzi taka potrzeba i w ilościach dokładnie takich, jakie potrzebują rośliny. Przykładowo: od osataniego nawadniania wyparowało 4mm wody, w między czasie spadł deszcz 1mm – sterownik podleje trawnik w dawce 3 mm/m2.

Dzięki niewielkiemu elektronicznemu deszczomierzowi mamy pełną informację o opadach atmosferycznych. Rozdzielczośc 0,5mm pozwala na szybką reakcje na wystąpienia opadów w trakcie nawadniania. Jeżeli opad był niewystraczający, odpowiednia ilość wody zostanie dostarczona przy najbliższym nawadnianiu.

Sterownik korzysta z prognozy pogody. W przypadku prognozowania opadów dla programów wykonywanych częściej niż raz w tygodniu, anuluje program. Jeżeli prognoza się  nie sprawdzi lub opad będzie niewystarczający, zostanie to uwzględnione przy kolejnym nawadnianiu. Źródłem prognoz pogody jest lider prywatnych firm meteorologicznych w Europie.

Dzięki innowacyjnemu  połączenia dwóch funkcji, tj.: ewapotranspiracji oraz prognozy pogody, można zaoszczędzić do 50% kosztów zużycia wody pitnej, co przekłada się na realne oszczędności w budżecie domowym.

Sterownik posiada elektroniczny miernik przepływu wody, co pozwala mu na każdorazowe ( po wykonaniu nawadniania)  tworzenie raportów zużycia wody. Koszt wody ustawiany jest indywidualnie przez użytkownika. Mamy także możliwość generowania zbiorczych raportów z danego okresu, z podziałem na dzień, tydzień lub miesiąc.

Monitor awarii rur, zraszaczy i elektrozaworów. System na bieżąco monitoruje wydatki poszczególnych sekcji i ostrzega o wystąpieniu awarii. Wszystkie awarie są wyświetlane na stronie internetowej oraz dodatkowo możemy dostawać powiadomienia SMS. Elektrozawory z czasem tracą zdolność do zamykania wody. Nie musisz się już martwić podczas urlopu, że zaleje Twój ogród. W przypadku braku wody także zostaniesz poinformowany, o np. zamkniętym zaworze głównym. Jeżeli wydatek wody na którejkolwiek sekcji przekroczy dopuszczalne normy, najprawdopodobniej będzie to oznaczało mechaniczne uszkodzenie rury lub linii kroplującej bądź obluzowanie którejś ze złączek. W przypadku zaniżonego przepływu możemy spodziewać się zapchanych filtrów lub lokalnego spadku ciśnienia. Warto wówczas zastanowić się nad zmianą godzin nawadniania.